ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

LINGCHEN-factory

ಲಿಂಗ್ಚೆನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ

Showroom

ಶೋರೂಮ್

Production-Area-1

ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದೇಶ-1

Production-Area-2

ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದೇಶ-2

Production-Area-3

ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದೇಶ-3

Production-Area-4

ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದೇಶ-4

Inspection-Area

ತಪಾಸಣೆ ಪ್ರದೇಶ

Packing-Area

ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶ